Δίκλινο

* Οι τιμές μας περιλαμβάνουν το 13% του Φ.Π.Α και το 0.5% του Δημοτικού Φόρου
** Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή το 0.50€ του κρατικού φόρου ημερήσιας διαμονής.